Ocha.bg – спонсор на изложба

OCHA.BG – СПОНСОР НА ИЗЛОЖБА

Местоположение

Националния природонаучен музей на БАН, бул. Цар Освободител 1.

Дата

16-18.10.2017г.

Ocha.bg е спонсор на „Изложба, посветена на десетте традиционни фамилии за приложни занаяти, обслужващи чаената династия Сен“

Изложбата се състои от 16 до 18.10.2017г. в Националния природонаучен музей на БАН, намиращ са на бул. Цар Освободител 1.